spŠ strojnícka prešov

Jesenný kurz : 07.10.2020 - 27.1.2021 (počas sviatkov a prázdnin sa nepláva)

Výuka prebieha v dňoch :

STREDA

17:15 - 18:15
- skupinové plávanie

ŠTVRTOK

15:30 - 16:30
- skupinové plávanie

Členský príspevok: jesenný kurz

Skupinové plávanie. (od 3 - 10 rokov)

Cieľom kurzu plávania pre neplavcov je osvojenie si základných plaveckých zručností – orientácia vo vode, správne dýchanie a osvojenie si základných plaveckých techník prsia,znak,kraul. Pre tých „lepších plavcov“ zdokonalenie všetkých plaveckých techník. Plavecký kurz je zakončený rôznymi súťažami v plávaní pre deti. Na konci zimného kurzu v decembri a letného kurzu v júni každé dieťa dostane diplom za absolvovanie plaveckého kurzu. (MAX v skupine 4 - 5 detí )​

165 eur / 2x týždenne

110 eur / 1x týždenne

ČO SI PRINIESŤ

 • plavky – (u dievčat nie sú vhodné dvojdielne plavky a u chlapcov bermudy)
 • protišmyková obuv k bazénu
 • plavecké okuliare – nie sú povinné
 • uterák

PRIEBEH LEKCIE

1. PRED ZAČIATKOM LEKCIE

 • je potrebné prísť minimálne 10 minút pred začiatkom lekcie, aby sa deti stihli zoradiť
 • inštruktori vo vestibule zoradia deti, vezmú ich do šatne
 • rodičia pomôžu deťom sa prezliecť v šatni
 • po prezlečení odchádzajú deti spoločne s trénermi na bazén

2. POČAS LEKCIE

 • 5-10 minút sa deti rozcvičujú ( nácvik základných plaveckých pohybov) a po rozcvičení sa osprchujú
 • 45 minút prebieha plavecká výuka, 5 minút hry vo vode, potápanie, skákanie …
 • po plávaní idú deti do sprchy

3. PO LEKCII

 • rodičia si prevezmú deti od trénerov v šatni