aquapark delňa prešov

Zimný kurz : 29.1.2024 - 29.3.2024 (počas sviatkov a prázdnin sa nepláva)

V priebehu Októbra bude týždenná odstávka AQ Delňa. Ten týžden nie je zarataný v kurze.

Výuka prebieha v dňoch :

PONDELOK

16:30 - 17:30

16:30 - 17:30
- skupinové plávanie

- kurz pre 3 - 4 ročné deti

UTOROK

 

17:00 - 18:00

17:00 - 18:00

17:00 - 18:00
- skupinové plávanie

- kondičné plávanie

- plávanie 11+

STREDA

18:30 - 19:30
- skupinové plávanie

ŠTVRTOK

 

16:30 - 17:30

16:30 - 17:30
- skupinové plávanie

- kurz pre 3 - 4 ročné deti

PIATOK

 

17:00 - 18:00

17:00 - 18:00

17:00 - 18:00
- skupinové plávanie

- kondičné plávanie

- plávanie 11+
PONDELOK
16:30 17:30

16:30 17:30
skupinové plávanie

kurz pre 3 - 4 ročné deti
UTOROK
17:00 18:00

17:00 18:00

17:00 18:00
skupinové plávanie

kondičné plávanie

plávanie 11+

STREDA

18:30 19:30
skupinové plávanie

ŠTVRTOK

 

16:30 17:30

16:30 17:30
skupinové plávanie

kurz pre 3 - 4 ročné deti

PIATOK

 

17:00 18:00

17:00 18:00

17:00 18:00
skupinové plávanie

kondičné plávanie

plávanie 11+

V prípade nastúpenia deti na plavecký kurz v neskoršom termíne, Vám bude vypočitaná alikvótna čiastka z uvedenej sumy.

Členský príspevok: Zimný kurz

Kurz pre 3 - 4 ročné deti

Cieľom kurzu je oboznámenie detí s vodným prostredím, odstránenie strachu z vody a získanie základných zručností ako sú ponáranie,skoky do vody, splývanie a základy plávania… (MAX v skupine 3 deti)

200 eur / 2x týždenne

105 eur / 1x týždenne

Skupinové plávanie

Cieľom kurzu plávania pre neplavcov je osvojenie si základných plaveckých zručností – orientácia vo vode, správne dýchanie a osvojenie si základných plaveckých techník prsia,znak,kraul. Pre tých „lepších plavcov“ zdokonalenie všetkých plaveckých techník. Plavecký kurz je zakončený rôznymi súťažami v plávaní pre deti. Na konci zimného kurzu v januári a letného kurzu v júni každé dieťa dostane diplom za absolvovanie plaveckého kurzu. (MAX v skupine 4 – 5 deti )

170 eur / 2x týždenne

90 eur / 1x týždenne

Kondičné plávanie

Kondičné plávanie je vhodné pre tých, ktorí sa chcú zdokonaliť v plávaní, ale nechcú robiť výkonnostný šport, chcú dokázať, že vo vode vedia niečo viac ako druhí – plávať rýchlejšie, lepšie a vytrvalejšie.

Cieľ: využitím prvkov športového tréningu zlepšiť plaveckú techniku, plaveckú vytrvalosť a rýchlosť, zvládnuť techniku všetkých plaveckých spôsobov, štartov a obrátok. Program je obohatený o základy potápania, vodného póla, synchronizovaného plávania, ako aj o zvládnutie základných záchranárskych techník a záchrany topiaceho sa. (MAX v skupine 6 – 7 detí)

160 eur/ 2x týždenne

85 eur / 1x týždenne

Plávanie 11+

Kurz je určený pre deti  so zvládnutým zdokonaľovacím plaveckým výcvikom, ide o formu tréningu v trvaní 60 minút. Na tréningu sa odstraňujú technické nedostatky pri jednotlivých plaveckých spôsoboch, pracuje sa na zvýšení celkovej fyzickej zdatnosti, kapacity pľúc pomocou použitia plaveckých pomôcok. (MAX v skupine 6 – 7 detí)​

160 eur / 2x týždenne

85 eur / 1x týždenne

ČO SI PRINIESŤ

 • plavky – (u dievčat nie sú vhodné dvojdielne plavky a u chlapcov bermudy)
 • protišmyková obuv k bazénu
 • plavecké okuliare – nie sú povinné
 • uterák

PRIEBEH LEKCIE

1. PRED ZAČIATKOM LEKCIE

 • je potrebné prísť minimálne 10 minút pred začiatkom lekcie, aby sa deti stihli zoradiť
 • inštruktori vo vestibule zoradia deti, vezmú ich do šatne
 • rodičia pomôžu deťom sa prezliecť v šatni
 • po prezlečení odchádzajú deti spoločne s trénermi na bazén

2. POČAS LEKCIE

 • 5-10 minút sa deti rozcvičujú ( nácvik základných plaveckých pohybov) a po rozcvičení sa osprchujú
 • 45 minút prebieha plavecká výuka, 5 minút hry vo vode, potápanie, skákanie …
 • po plávaní idú deti do sprchy

3. PO LEKCII

 • rodičia si prevezmú deti od trénerov v šatni